Anekdotai apie gyvūnus


kaip sugauti kiski? atsistokite uz medzio ir skleiskite morkos garsus.

Ateina ežiukas pas kiškį ir klausia:
- O braškės raudonos?
- Taip,- atsako kiškis
- O jos skraido? - klausia ežiukas
- Ne - atsako kiškis
- O jos su juodais taškeliais?
- Kad ne,- atsako kiškis
- Tai ką, vėl boružių prisivalgiau...

Eina Kūlverstukas ir randa staiga 1 centą. Pribėga prie krokodilo Genos ir klausia:
- Gena, Gena, ar didelis čia pinigas?
Gena neturėjo laiko ir greitai pasakė:
- Na, didelis, didelis.
Kūlverstukas nuėjo į parduotuvę, prisirinko visokiausių prekių krūvas, nueina susimokėti, padeda ant prekystalio tą 1 centą. Pardavėja pasižiūrėjo į centą, žvilgterėjo į Kūlverstuką.
O jis ir klausia:
- Ką? Grąžos neturi?

Draugaukime FacebookŽvejys pagavo auksinę žuvelę.Žuvelė sako:
-Aš galiu išpildyti tavo 3 norus ,bet ta ką pasakysi bus tris kartus dagiau tavo priešui.
Žvejys:
-noriu turėti daug pinigų,daug vilų ir mini infarktą

- Žinai, mano šuo pasidarė visiškas tinginys.
- Ką tu sakai? O ką jis daro?
- Anksčiau prieš pasivaikščiojimą, jis atvilkdavo man pavadėlį, o dabar - mašinos raktelius.

Skambina zuikis ežiui. Ežys atsiliepia:
-Nu?
-Į snukį arbatinuku!- sušunka zuikis ir baigia pokalbį.
Taip visus metus skambinėjo ir apgaudinėjo zuikis ežį.
Ežiui įkyrėjo, jog zuikis jį apgaudinėja, todėl nuėjo pas pelėdą patarimo.
-Kitą kartą kai skambins, atsiliepk ir sakyk "Alio!"- sako pelėda.
Taip ir padarė. Skambina zuikis ežiukui, šis atsiliepia ir sako:
-Alio!
-Ežys?
-Nu?
-Į snukį arbatinuku!

Mažas asiliukas klausia tėvelio:
- Tėveli, o kodėl tu turi žmoną, o aš ne?
- Supranti, sūnau, - sako tėvas, - žmonas turi tik dideli asilai.

Eina kartą zuikis ir nešasi knyga. Prišoka prie jo vilkas ir klausia ka čia nešas.
- Loginio mastymo knyga,- atsako zuikis.
Vilkas netiki ir prašo parodyti kaip ji veikia. Na zuikis klausia vilko ar turi degtuku, o tas atsako, kad turi. Tai zuikis ir sako- jei turi degtuku reiškias rūkai, jei rūkai tai geri jei geri re...iškias eini pas mergų o jei eini pas mergų tai tu ne gėjus.
-Nu čia geras, varau pas mešką papasokosiu,- sako vilkas ir nubėga pas meška.
Kai grįžta vilkas pas zuikį zuikis klausia ko jis taip keistai vaikšto, o vilkas ir sako
- Buvau pas mešką ir paklausiau ar jis turi degtukų.
Zuikis:
- Na ir?
Vilkas :
- Jis degtukų neturėjo...

Per dykumą bėga šuo ir murma:
- Jeigu nerasiu medžio, apsisisiosiu

Pingviniukas sako tėčiui pingvinui:
-Tėveli kodėl žmonės sako kad mes kvaili?
-Kas sako?
-Žmonės sako.
-Ką sako?
-Nu žmonės sako kad mes kvaili?
-Kodėl sako?-vėl klausia tėtis.
Pingviniukas netekęs kantrybės:
-Ai tėvelį nesvarbu.

Sėdi du balandžiai ant šakos ir staiga praskrenda rektyvinis lėktuvas.
- Oho kaip greit!!!
- Jeigu tau taip subinė degtų, tu dar netaip skristum...

Atėjo Rusas, Anglas, ir Lietuvis į zoologijos sodą darbo ieškoti. Zoologijos sodo prižiūrėtojas sako:
- Eikit ir nudažykit dramblį raudonai.
Pirmas ėjo rusas. Dažė dažė o dramblys ėmė ir nuspyrė rusą.
Po to ėjo anglas. Dažė dažė o dramblys ėmė ir nuspyrė anglą.
Trečias ėjo lietuvis. Atėjo lietuvis prie dramblio ir įspyrė jam. Tas ir paraudonavo.
- Dabar, eikit prie dramblio ir išmokykite jį sakyti ,,taip' ir ,,ne'.
Pirmas ėjo rusas.Tas sako drambliui:
- sakyk taip, sakyk ne. Tas tyli.
Po to ėjo anglas. Tas drambliui sako:
- Sakyk taip, sakyk ne. Tas tyli.
Trečias ėjo lietuvis. priėjo arčiau dramblio ir įspyrė drambliui.Lietuvis sako:
- Skaudėjo?
Dramblys sako:
- Taip.
- Nori dar?
- Ne !!!!!!!!

Trys ūkininkai kalbasi. Pirmas sako:
-Aš tokį didelį obuolį užauginau, kad net padėjau ant kėdės ir kėdė sulūžo!
Kitas sako:
-Aš labai didelį užauginau, kad net padėjau ant stalo, o jis sulūžo.
Sako paskutinis:
-Aš tokį obuolį užauginau. Padėjau jį į vežima.
Kiti ūkininkai jį pertraukia:
-Ir sulūžo????
-Ne, išlindo didelis kirminas ir arklį prarijo!

Vieną kartą eina dantų krapštukas per mišką ir staiga pro jį prabėga ežys.
-O nežinojau, kad miške autobusai važinėja!

Visą vasarą ežys ir kiškis rūkė. Atėjo rugsėjo pirmoji. Mokytoja pasakė ežiui parašyti rašinį apie savo vasaros geriausią dieną. Eina ežys pas kiškį ir sako:
-Kiški, man mokytoja sakė rašinį apie vasarą parašyt!
-O tu vietoj "rūkiau" parašyk "skaičiau".
Ežio rašinys:
"Atsikėliau anksti ryte. Paskaičiau. Pavalgiau. Eidamas pas kiškį skaičiau. Abu nuėjome į parką skaitydami. Tenai paskaitėme 3-5 valandas. Grįžome namo pavalgyti. Vakare dar paskaičiau. Naktį, su kiškiu įšėjome į mišką. Ten paskaitėme, ir staiga, kad iššoks iš krūmo vilkas! Visas apsiskaitęs, ir dar, skaitalų už ausies užsikišęs!.."

Tikybos mokytoja klausia:
- Vaikai, kas toks mažas, pūkuotas ir sako "miau"?
Vienas vaikas atsako:
- Šiaip tai turėtų būti mažas kačiukas, bet jeigu klausiat jūs, tai turbūt bus JĖZUS.

užkamavo studentą tarakonai.
draugas pataria kaip jų atsikratyt:
- kai pareisi namo, garsiai sakyk:"Viskas, nėra maisto".
Studentas taip ir padarė. Atsigulė miegoti ir staiga vidury nakties girdi šnabždant:
- Kelkis, šeimininke, mes tau valgyt atnešėm.

Plaukia du rykliai žiūri bangletininkas plaukia vienas ryklys sako:
-Čia tai bent aptarnavimas ant padėklo ir dar su servėtėle

Trys katinai ginčijasi, kuris iš jų didesnis tinginys. Pirmas sako:
- Man pelė laksto palei nosį, o aš tingiu pagauti...
Antras katinas sako:
- Na, čia tai dar nieko, man šeimininkė maistą palei nosį padeda, o aš tingiu keltis pavalgyti.
Trečias katinas klausia:
- Ar girdėjot, kaip visą naktį kniaukiau?
Katinai atsako:
- Na, girdėjom, tai kas buvo?
Tas sako:
- Na tai va, užsimyniau ant kiaušinių, ir visą naktį tingėjau koją nukelti...

Eina pagaliukas per mišką. Žiūri, ežys eina. Pagaliukas ir sako:
-Negalvojau, kad miške autobusai važinėja.

Mažiau...Daugiau...