Kariniai anekdotai


Batalionas, kuopos vadas kreipiasi į savo karius:
-Prašome prisipažinti kas dulkinat suoliuką?
Visi stovi.
-Tie, kurie dulkinat suoliuką išeinat iš rikioutės!
Visi išėjo iš rikiuotės ir vienas liko stovėti.
Kuopos vadas ir klausia:
-Tai kuo tu kitoks? Prisistatyk kary.
-Eilinis suoliukas Tamsta kapitone...

į degalinę, kraupiai barškėdama, įlekia mokomoji mašina. Už vairo sėdi moteris. Prie jos prieina tarnautojas:
- Ponia, jei pilsite degalus, reiktų išjungti variklį...
- Aš jau išjungiau.
- Bet aš girdžiu, kad variklis dirba?
- Čia ne variklis. Čia instruktorius dreba!

Generolas armijoje isakinėja.
- Pirmas tankas važiuot!
Pirmas tankas nuvažiuoja.
- Antras tankas važiuot!
Antras tankas nuvažiuoja.
- Trečias tankas važiuot!
Iš tanko išlipa girtas čiukčia tankistas ir sako:
- Generole mano kepurė kalba!

Draugaukime FacebookParjoja Petka iš armijos ir sako Čiapajevui:
- Prisitarnavau ir knygą apie tave parašiau! - ir duoda paskaityti.
Atsiverčia Čiapajevas pradžią ir skaito:
- Kartą išjojo Čiapajevas į karą.
Atsiverčia pabaigą:
- Ir štai jis atjojo.
Atverčia vidurį: tidik tidik tidik...

Mažiau...