Anekdotai apie Petriuką


Eina pertriukas su gretutę namo ir petriukas sako:
-Gretutę jeigu įlipsi į šitą medį duosiu 10LT
-Gerai
Įlipo į medį pabuvo 5Min išlipo. Gretutė gryžus namo giresi mamai:
-Mama, mama man petriukas davė 10LT už tai, kad įlipau į medį!
-Durnelę tu, jis tik į tavo triusikus norėjo pažiurėti.
Kitą dieną eina vėl.
Petriukas:
-Gretutę jeigu įlipsi į šitą medį duosiu 20LT
-Gerai
Įlipo. Petriukas davė 20LT
Namuose gretutė giresi mamai:
-Mama man petrukas davė 20LT už tai, kad įlipau į medį
Mama:
-Durnele tu! Jis tik į tavo triusikus norėjo pažiurėti..
-Ne mama... Šį kart aš buvau be triusikų..

Petriukui mokytoja sako:
- Eik už durų, poto įeik į klasę ir pasisveikink kaip tavo tėtis su mama.
Petriukas nueina į kiemą, atidaro langą ir sako:
-Nu ką k*rvos, nesitikejot?!

Petriukas tėvui:
- Šitas dėdė tikriausiai mokytojas.
- Kodėl taip manai?
- Todėl, kad prieš atsisėsdamas jis atidžiai apžiūrinėjo kėdę.

Draugaukime FacebookKalbasi du mokiniai:
-šiandien rašėme kontrolinį darbą. Petriukas gavo du.
-Už ką?
-Mokytoja pagavo jį beskaičiuojantį šonkaulius.

Mama - sūnui:
- Kodėl tu šlapias?
- Mes su Petriuku žaidėme šunis.
- ???
- Aš buvau medžiu...

Mokytoja pamokoje:
- Vaikai, kas yra daiktas?
Onutė:
- Na pavyzdžiui kuprinė tai yra daiktas, liniuotė irgi...
Petriukas iš galinio suolo:
- Ką jūs suprantat, va butelis alaus ant pagirių - va čia tai daiktas...

Mokytoja:
- Matome, kad mus supa daiktai ir reiškiniai - suolai, lenta, langai, pro langą matome medžius ir debesis, aukščiau - dangų, o danguj tik debesys. Vadinasi, Dievo nėra. Aišku?
Petriukas sako:
-Galima pakartosiu? - mokytoja leidžia, - Matome, kad mus supa daiktai ir reiškiniai - suolai, mokiniai, lenta, prie lentos mokytoja, aukščiau jos galva. Bet mokytojos smegenų mes nematome, vadinasi, mokytojos smegenų nėra!

ateina pirmadieni Petriukas i mokykla mokytoja Petriuko klausia:
- Kodel penktadieni nebuvai mokykloje?
- Senelis mire.
- O kaip mire?
- Na pas mus namie kilo gaisras, mes visi jauni isbegome i lauka, o senelis pasiliko namie.
- Tai sudege?
- Ne issoko pro langa.
- Tai uzsimuse?
- Ne gaisrininkas spejo batuta padet, tai atsimuse ir vel
namo.
- Tai sudege?
- Ne vel issoko pro langa.
- Tai ussimuse?
- Ne vel atsimuse ir vel namo.
- O tai pala kaip mire?
- Ai tėvas nušovė užkniso jis ten visus.

Petriukas pirmą kartą po žiemos maudosi upėje.
Vanduo dar šaltokas.
- Ir kada gi jie atsuks šiltą vandenį? - įsibridęs niurna jis.

Atbėga Petriukas pas mamą ir rėkia:
-Mama, tėvelis palėpėj pasikorė!
Mama greit nubėga. Pamčiusi,kad nieko nėra jau ruošiasi rėkt ant jo, o jis prabyla:
-Su balandžio pirmąją! Jis rusy kabo.

Mokytoja uždavė vaikams klausima:
- Na vaikai, sakykit, koks yra maziausias pasaulyje gyvunas? Vienas vaikas pakėlė ranką ir sako:
-Skruzdėlė. Kitas vaikas pakėlė ranką ir sako:
-Boružėlė. Petriukas pakėlė ranką ir sako:
-Kucikai. Mokytoja tik pakraipė galvą ir paklausė Petriuko:
-Petriuk, o ku jie gyvena? Paklausė mokytoja.
-Žmonėms po nagais. Mokytoja nustebo...Po to paklausė:
-Vaikai, gal žinot koks yra mažesnis gyvūnas už kucikus?
-Visi vaikai susimąstė. Petriukas kelia ranką ir sako:
-Bucikai. Mokytoja susimąstė ir paklausė:
-Petriuk, o kur jie gyvena? Petriukas sako:
-Kucikams po nagais.

Mokytoja:
-Kur išvažiavot vasarą?
Onutė:
-Mano mama prostitutė, tai už pinigus į Havajus išskridom.
Jonukas:
-Mano tėtis policininkas, tai į Graikiją išvažiavom.
Petriukas niūriai:
-Mano tėvas fūristas. Per visokias prostitutes ir policininkus pinigus prašvaistė, ir namuose sedėjom.

Vyksta pamoka...
Mokytoja klausia:
-Vaikai,pasakykite gyvūną iš"B"raidės.-sako Mokytoja.
Petriukas atsistoja ir sako:
-Bebras!
-Teisingai,Petriuk.
-O dabar pasakykite gyvūną kuris prasidėtų "" raide.
-Du bebrai!-sako Petriukas.
-Oh,Petriukai..Marš iš klases-!!!rėkia iniršusi klasės auklėtoja
-Na teskime pamoką vaikai...
Taigi mokytoja sako:
-Pasakykite gyvūną iš "G" raidės
Petriukas iškiša galvą iš po durų ir rėkia:
-Gal bebras?

Petriukas pakelia telefono ragelį:
- Alio?... Pakviesti tėtį?... O kas čia skambina?... Jo šefas? O kuris šefas? Ar tas, kuris paskutinis idiotas, ar tas, kuris durnių durnius?

Ateina tėvai pirmą kartą iš vaikų darželio Petriuko pasiimti. žiūri- pirmajame aukšte kabo užrašas:,,GERI VAIKAI'.
-Ar čia mūsų Petriukas?
-Ne, aukščiau.
Kyla į antrą aukštą.Ten parašyta ,, blogi vaikai'.
-Ar čia mūsų Petriukas?
-Ne, aukščiau.
Trečiajame aukšte perskaito: ,,labai blogi vaikai'
-Ar čia mūsų Petriukas?
-Ne, dar akščiau.
Užlipa į palėpę, o ten parašyta ,,PETRIUKAS'.

Visa pamoką Petriukas traškina tušinuka.Mokytoja neiškentusi:
- Petriuk,kas yra ? Kodel tą tušinuką taip traškini,ar nerviniesi dėl ko nors? Ar namie kas atsitiko ? Ar kas neaišku ?
- Taip , tamsta mokytoja, norėjau jūsų paklausti : štai traškinu traškinu tą tušinuką,o vis tiek mažų tušinukų neatsiranda...
Mokytoja supyko ir nuvedė Petriuką pas direktorių pasiaiškinti.Direktorius išklausė petriuką ir sako:
- Argi nematai,Petriuk , kad spiralė įdėta ?

Pareina namo Petriukas, atidaro duris ir žiūri stovi mama susiraukusi,tėtis su diržu rankoj:
-Kiek šiandien gavai iš matematikos?!-šaukia tėvas.
-Nesakysiu,-sumurmia Petriukas.
-O kur tavo pažimių knygelė?!
Petriukas lėtai išsitraukia knygelę,tėvai žiūri-10.Mama ir tėtis apalpo.Petriukas pažiūri į juos gulinčius ir taria sau:
-Taip ir maniau, kad nereikia tėvams rodyti pažimių knygelės...

-Petriukai,būk geras,nudažyk langą,-prašo tėtis.-Tėveli,o rėmus taip pat dažyti?-po kurio laiko klausia Petriukas.

Vyksta pamoka. Mokytoja klausia:
- Ko nėra klasėje?
Petriukas atsako:
- Gražių mergų.

Kalėdų proga Petriukui padovanojo gitarą. Kitą dieną mama jo ir klausia:
– Na, ar patiko gitara?
– Taip, labai.
– Tai kur ji?
– Išmečiau.
– Kodėl?!
– Viduje buvo skylė.

Mažiau...Daugiau...