Naujausi anekdotai


Sėdi du kambariokai savo kambaryje. Staiga pasigirsta garsus sprogimas už lango. Vienas pakelia galvą nuo knygos ir garsiai pamąsto:
- Mmmm...Bomba!
Kitas:
- Tai ne b**t, griaustinis!!!

Naktis. Tyla.
-Simai, kelinta valanda?
-Keturios.
Praeina šiek tiek laiko:
-Simai, kelinta?
-Penkios.
Dar po kiek laiko:
-Simai, kelinta?
-Šešios.
Paskui vėl:
-Simai, kelinta?
-Kazy, koks tau skirtumas? juk mes nuteisti iki gyvos galvos.

Potvynis kaime. Namai pusiau paskendę. Prie namų iš eilės priplaukia gelbėtojai ir evakuoja gyventojus. Staiga jie pastebi kepurę, plaukiančią į vieną pusę taip, tarytum ją kažkas stumtų, bet nekreipia į ją dėmesio ir tęsia savo darbą. Vėliau mato, kad kepurė plaukia jau į priešingą pusę. Dar vėliau jie pastebi, kad kepurė vėl plaukia kita kryptimi. Tai kartojasi, kol
pagaliau vienas gelbėtojas sako:
- Jūs pažiūrėkite, koks keistas dalykas: kepurė plaukioja tai šen, tai ten.
Vienas iš gyventojų atsako:
- Nekreipkite dėmesio, tai mano tėvas. Jis vakar pasakė: bus rytoj lietus ar nebus, man visvien
- eisiu lauką arti.

Draugaukime Facebook

Eina 2 degtukai mišku, pamato ežį. 1 degtukas ir sako kitam.
- Vau! Čia ir autobusai važiuoja.

Mirė žmogelis ir nukeliavo i dangų. Dievas jam sako:
- Buvai blogas, tad turėsi grįžti į žemę ir išpirkti savo nuodėmes,
paversiu tave paukščiu... Nespėjo žmogelis nei žodžio ištarti, kaip
apsidairęs pamatė, jog sėdi vištidėj tarp vištų... Nu, ką, sėdi jis ir
nežino ka veikti. Netikėtai viena višta jam sako:
- Dėk kiaušinius.
- Tai kad nemoku,- liūdnai atsako žmogelis.
- O kas čia sunkaus? Tereikia labai pastenėti ir padėsi kiaušinį.
Nu, ką, žmogelis nenori, kad Dievas supyktų. Pradėjo stenėti. Stenėjo,
stenėjo... Tik staiga pasigirsta žmonos balsas iš viršaus:
-Petrai, kelkis, visą lovą prišikai!

Atvaro žurnalistai pas čiukčius, na ir klausinėja genties vado:
- Didysis vade, jūs gyvenate didingoje ir labai gražioje šalyje, kuri yra
toli nuo šalies, iš kurios aš atvykau, o jūsų civilizacija mums mįslinga ir
paslaptinga. Gal galėtumėte trumpai papasakoti, ką jūsų žmonės paprastai
veikia vasaros metu?
Didysis vadas susimastęs tylėjo 5 minutes. Galų gale, jis atsikosėjo ir
trumpai atsakė:
- Fishing and fucking.
Žurnalistė, paraudus ir truputi pasimetus, klausia:
- Na, o ką jūs veikiate žiemą?
Didysis vadas susimastęs tylėjo 10 minučių. Galų gale, jis atsikosėjo ir
trumpai atsakė:
- No fishing...

Prietema.
Gruzinas klausia mažos mergytės, žaidžiančios smėlio dėžėje:
- Koks tavo vardas?
- Man mama sakė su nepažįstamais vyriškiais nekalbėti .
- Pasakyk koks tavo vardas, nes akį išdursiu.
- Man mama sakė su nepažįstamais vyriškiais nekalbėti.
Gruzinas išdūrė jai vieną akį ir sako:
- Paskutinį kartą klausiu, koks tavo vardas, nes antrą akį išdursiu.
- Man mama sakė su nepažįstamais vyriškiais nekalbėti.
Gruzinas išdūrė antrą akį, o ji atsistoja ir eina kažkur.
- Kur eini?
- Man mama sakė: kai sutems, iškart eik namo.

John Lenon rūkė žolę ir rašė puikias dainas.
Curt Cobain vartojo narkotikus ir rašė geliančią muziką.
Radži!!! Tu bent klijų pauostyk!!!

-Antanai, kas su tavim?!
-Ai... Sumušė, suspardė, pinigus atėmė...
-Tu bent jau juos įsidėmėjai?
-O ką įsidėmėti? Negi savo žmonos nežinau?

-Alio, čia Kalvarijų 11, butas 35?
-Taip.
-Jums pinigai, kurie guli spintoje, antroje lentynoje, po trumpikėmis, reikalingi?
-Reikalingi!
-Tada užsakykite iš mūsų kompanijos šarvuotas duris!

Idealiausias rytas. Atsikėlei, apsiprausei, išgėrei kavos ir eini namo.

-Su savo žmona padariau naudingą sutarimą, jei vakare namo grįžtu vėliau nei žadėjau – jai duodu 10 litų.
-O jei grįžti paryčiais? Skandalas?
-Va čia ir nauda. Žmona pašoka iš lovos ir laiminga šokinėja: -pralošei, pralošei!

Parkuojasi šalia vienas kito Mercedes ir Zaporožietis. Abu vairuotojai išlipa iš mašinų ir Merso vairuotojas sau sako:
-Važinėja čia visokie elgetos su savo laužais suknistais! Tik ir žiūrėk, kad mašinos nesubraižytų!
Zapo vairuotojas palinksi ir atsako:
-Teisingai kalbi bachūras. Įsivaizduoji, man vakar dviratininkas į šoną įvažiavo!

Baltijos jūros, pakrantės zonos, vandenyje 13% šlapimo. Suknisti delfinai.

Žmona vyrui:
-Tu manęs niekur nesivedi!
-Na gerai, rytoj šiukšles išnešinėsiu ir tave kartu paimsiu.

Japonai išrado tokį robotą kuris gaudo vagis.
Japonijoje per 5min. sugavo 100 vagių.
JAV per 5min. sugavo 300 vagių.
Lietuvoje per 5 min. pavogė robotą

- Kodėl čiukčiai sodina bulves naktį?
- Kad kolorado vabalai nematytų.

Turtinga ponia kažkodėl ėmė nekęsti savo kambarinės. Kartą neišlaikė ir ėmė ant jos rėkti:
- Viskas, tu dabar atleista!
- Ponia, bet mane į darbą priėmė jūsų vyras, o ne jūs. O be to, jis sakė, kad aš esu puiki virėja.
- Tylėk ir nešdinkis, čia aš komanduoju!
- O be to, ir lovoje aš geresnė, nei jūs...
- Ką??? Tai tau irgi sakė mano vyras???
- Ne, tai sakė jūsų vairuotojas...

Jeigu vyras keturis kartus pasuks į kairę, tai pagal geometrijos
taisykles, jis grįš namo...

Ar žinote, kodėl škotai nešioja sijonus?
Ogi todėl, kad avys užtrauktuką girdi iš už 100 metrų!

Mažiau...Daugiau...