Anekdotai apie profesijas


Į akcinę bendrovę užsuko bedarbis:
- Ieškau darbo!
- Ar mėgėjas? - spragteli sau į pagurklį darbdavys.
- Ką jūs-profesionalas!

Laikas bėga nepastebimai,dar nepabudai,o jau į darba pavėlavai...

Šefas uždraudė darbo metu gerti kavą ir skaityti laikraščius. — Viešpatie, tai ką dabar veiksime? — Na, gersime arbata ir skaitysime žurnalus.

Draugaukime FacebookKalbasi tolimuju reisu vairuotojas tolimuju reisu lakunas ir tolimojo plaukiojimo kapitonas. Tolimojo plaukiojimo kapitonas:
- Kai as iplaukiu i uosta tai signalizuoju zmonai kai gristu tai ji jomajo omama su permatomu chalatu aplinku zvakes zodziu.....
- jo jo,- pritaria tolimuju reisu lakunas as irgi kai virs jos namo praskrandu tai kai gristu ji jomajo omama su permatomu chalatu aplinku zvakes zodziu.....
- durniai jus abu,- sako dolniabojscikas,- va kai as gristu tai pasimu lauztuva skambinu i duris ir begu prie balkono. Ir dar nei vienas nepabego!!!

Buvo dvi vienuolės...

Viena - Sesuo Matematika (SM), o kita - Sesuo Logika (SL).
Temsta, o jos vis dar toli nuo vienuolyno.

SM: Ar pastebėjai, kad tas vyras mus seka jau trisdešimt aštuonias su puse minutės? Kažin, ko jis nori?

SL: Logiška. Jis nori mus išprievartauti.

SM: O ne! Einant šiuo greičiu, jis mus pavys per 15 minučių. Ką mes galime padaryti?

SL: Logiška - eiti greičiau.

SM: Tai nepasiteisina.

SL: Žinoma, nepasiteisina. Logiška. Vyriškis taip pat pradėjo eiti greičiau.

SM: Tai ką mums daryti? Šiuo greičiu jis mus pavys per vieną minutę.

SL: Vienintelis logiškas dalykas, kurį galime padaryti - tai išsiskirti.

Tu eik tuo keliu, o aš eisiu šituo. Jis negalės sekti mūsų abiejų.

Vyriškis nusprendė sekti Seserį Logiką.

Sesuo matematika grįžta į vienuolyną ir nerimauja, kas nutiko Sesei Logikai.Tuomet pasirodo sesuo Logika.

SM: Sese Logika! Ačiū Dievui, tu grįžai! Papasakok, kas nutiko?

SL: Logiška. Vyriškis negalėjo sekti mūsų abiejų, tad nusekė mane.

SM: Taip, taip! Bet kas nutiko po to?

SL: Logiška. Aš pradėjau bėgti, kaip galėdama greičiau.

SM: Ir?

SL: Logiška. Jis mane pavijo.

SM: O, brangioji! Ką tuomet darei?

SL: Logiška. Pasikėliau sijoną.

SM: O, Sese! O ką darė vyras?

SL: Logiška. Jis nuleido žemyn kelnes.

SM: O ne! Ir kas tada?

SL: Taigi logiška, Sese.
Vienuolė su pakeltu sijonu bėga greičiau, nei vyras su nuleistomis kelnėmis.
Visiems, kas pagalvojo kitaip, sukalbėti tris Sveikamarijas

Matematikos mokytojas iš vakaro daug išgeria. Ryte skambina fizinio lavinimo mokytojui ir sako:
-Prastai jaučiuosi,į pirmą pamoką neateisiu. Gal gali mane pavaduoti? kaip tik turiu aštuntokus.
-taip, žinoma,man langas.
Ateina "fizrukas" Į pamoka ir sako mokiniams:
-Dėmesio,turiu užduotį. Kiek kilogramų silkės turėsime,jeigu šienas dar nesudžiūvęs, o rytoj ketvirtadienis?
Visi mokiniai sėdi išvertę akis,tik Petriukas kelia ranką.
-Prašau,Petriuk!
-Na,mokytojau,manau, kad šio uždavinio niekas negali nišspręsti,jis labai sunkus,bet norit,aš atspesiu,kiek jums metų?
-Na,pabandyk!-sako "fizrukas"
-28.
-Petriuk,iš kur tu žinai???-nustebęs klausia mokytojas.
-Na,man 14 ir mane mama vadina pusdurniu.

Daktaras ramina pacientą prieš operaciją:
-Nebijokit,tai mano 16-oji operacija, tai galų gale turėtų pavykti.

Joniukui ikanda suo... Vaikas issigandes nubega pas teveli ir klausia: -Tetuk,ar tai jog man ikando suo,dar nereiskia,kad as tapsiu policininku?

Susitinka trys ūkininkai. Visi giriasi kas didesnį arbūza užaugino.
Vienas:
-Aš užauginau tokį dideli, kad kai padėjau ant kėdės, ta sulūžo!
-Man dar geriau,-pasakė kitas,- aš savo padėjau ant stalo, ir šis sulūžo!
-Čia tai dar nieko. Va aš užauginau TOKĮ DIDELĮ, kad padėjau ant vežimo ir...
-Tik nesek pasakų! Vežimas tikrai negalėjo sulūžti!
-Ne, vežimas nesulūžo, bet iš arbūzo išlindo kirminas ir arklį suėdė...

vienas kaimynas klausia kito:
-tu debilas?
kitas atsako:
-ne.
tas vel klausia:
-tai tu gal debilesnis???
tas vel atsako:
-ne.
kitas vel klausia:
-tai tu gal geras zmogus?????
tas atsako:
-tai aisku kad ne!!
pirmasis nesuprasdamas klausia:
-tai kas tu????
antrasis atsako:
-fipedobalasistas!!!

i anglu kalbos paskaita atbega du pavelave studentai destytojas piktu balsu:
-sit down (lietuviskai seskis)
vienas is studentu atisisuka i drauga:
-ka sake?
-sesk daune

- Mano dėdė sako, kad geriau duoti, negu gauti
- Tai gal tavo dėdė boksininkas, o ne kunigas?

Mama išdidžiai pareiškia savo sūnui:
- Mūsų tėtis dirbs direktoriumi!
- O kas dirbs mūsų tėčiu?

Tamsi šilta naktis. Antra valanda nakties. Profesoriaus butas. Staiga pasigirsta telefono skambutis. Apsimiegojęs profesorius pakelia telefono ragelį:
- Alio...
-T ai, ką miegi?
- Mmm... O ką?
- O mes tai mokinamės! - Pasigirsta balsas iš anapus ragelio.

Lankytojas bara administratore:
- Panele,ar jums kas nors greitai pavyksta?
- Taip, aš labai gretai pavargstu...

Sustabdo policininkas automobįi. Girtas vairuotojas išlipa iš mašinos:
- Na, viskas, pakliuvau.
- Lažinames iš tūkstančio litų, kad nepakliuvai.

Kalbasi du draugai:
- Mano dėdė sako, kad geriau duoti nei gauti.
- Tai gal tavo dėdė kunigas?
- Ne, boksininkas!

Prabangeme turistiniame laive dirbo magas, kuris turėjo papūgą. Ji jam sugadindavo visus pasirodymus.
- Korta kišenėje, -krenkšdavo papūga susirinkusiems žiūrovams.
Vieną dieną laive kilo sprogimas ir jis nuskendo. Magas su savo papūga išsigelbėjo užsikabaroję ant rasto. Dvi dienas jie taip plūduriavo atviroje jūroje ir papūga netardama nė žodžio stebėjosi į magą. Galų gale neištvėrė:
- Gerai, pasiduodu, tai kaipgi tau pavyko pradanginti laivą?

Ateina žmogelis į kirpyklą. Kirpėjas jį pasodina, išplauna galvą, pradeda kirpti ir pasakoja:
- Tu įsivaizduoji, kas šiandien buvo! Einu gatve, o ten tokia avarija! Kraujai tik tykšta! Žmonių gabalai mėtosi!
Klientas pakelia galvą ir klausia:
- Ponas kirpėjau, o kam jūs visa tai man pasakojat?
- Matot, kai jums plaukai piestu atsistoja, man lengviau kirpti...

Sustabdo policininkas vairuotoją, kuris kirto sankryžą degant raudonai:
- Laba diena, pareigūnas Petrauskas, jūs važiavot per raudoną šviesą! Prašom parodyti Jūsų dokumentus.
Vairuotojas neskubėdamas traukia dokumentus:
- Kaltas, pareigūne, kaltas, aš kai išgeriu tai man spalvos maišosi...
Policininkas net apšalęs. Šnai ištraukia vairuotoją iš mašinos, nusitempia į patrulių ekipažą ir raportuoja ten sėdinčiam viršilai:
- Gerb. viršininke, štai pagavau visiškai girtą vairuotoją už vairo.
- Iš ko taip nusprendėte?
- O, štai, tegu papučia.
Ištraukia alkotesterį, kiša vairuotojui. Tas pučia. Skalė rodo lygiai 0. Policininkas kraipo galvą:
- Ė nu, tu stipriau pūsk.
Vairuotojas dar kartą pučia - nieko. Policininkas susinervinęs:
- Blyn, nieko nesuprantu....
Vairuotojas:
- Nu jo... Tu dar pasakyk, kad aš pavyzdžiui per raudoną važiavau...

Mažiau...Daugiau...