Anekdotai apie profesijas


Kunigas taiso savo namų tvorą. Šalia stovi mažas kaimynų berniukas ir nenuleidžia nuo jo akių.
- Tu tikriausiai nori tapti staliumi, mažyli? - klausia kunigas.
- Ne, man tiesiog įdomu išgirsti, ką sako kunigai, kai trenkia sau plaktuku per pirštą.

Kalbasi du alkoholikai:
- Aš kas valandą turiu išgerti bent buteli degtinės.
- O man gerti nebereikia.
- Kaip tai?
- Aš sudarytas iš degtinės, ji pakeitė visas mano kūno ląsteles.

- Mama,daugiau į ta mokykla neisiu!
- Kodėl sūnau?
- Aštuntokai mane nustūmė nuo laiptu,o septintokės apžnaibė.
- Bet sūnau, tu negali neiti, visų pirma, tau jau keturiasdešimt,o visų antra - tu mokyklos direktorius!

Draugaukime Facebook- Kaip jums pavyko pirmoji operacija? - klausia
profesorius pradedančio chirurgo
- Operacija? Aš maniau, kad tai skrodimas...

Du policininkai patruliuoja gatvėje. Prie jų prieina užsienietis ir ima klausinėti, turbūt kaip kur nors nueiti. Klausia angliškai, vokiškai, itališkai - policininkai nieko nesupranta. Galų gale žmogelis numoja ranka ir nueina. Vienas policininkas taria:
- Oho, koks protingas, kiek kalbų moka...
- Na, ir kas jam iš to? - paprieštarauja kitas.

- Kur Vytautas Didysis pasiekė savo pirmąją pergalę? - klausia mokytoja.
- 139-ame puslapyje! - atsako mokinys.

Nuvažiuoja autobusas. Iš paskos bėga moteris ir šaukia:
– Palaukit! Sustokit! Aš į darbą vėluoju!
Keleiviai vienas per kitą susišnabžda ir perduoda vairuotojui, kad sustotų. Moteris įlipa:
– Aaaaaaa… – atsikvepia. – Ačiū Dievui, suspėjau… O dabar, mielieji, rodome savo bilietukus.

- Na, kaip reikalai jusų firmoje?
- Na, kaip tau čia pasakius... Direktorius perka loterijos bilietus.

Universiteto rūbinėje kabo skelbimas: "Tik dėstytojams". Apačioje ranka prirašyta: "Bet galima kabinti ir paltus".

Du policininkai budi savo darbo vietoje parke, staiga žiuri ant šakos kabo pakaruoklis. Na policininkai pagalvojo ir nusprendė kad problemos jiems nereikalingos ir aiškintis kur, kas, kaip ir kada nėra malonus užsiėmimas. Ir jie perkabino pakaruoklį toliau nuo parko kitu policininku budėjimo zonoje. Tie du žinoma pakaruoklį aptiko:
- Na, ir vėl jis pas mus kabo...

Gaisrininkas laiko egzaminą į muzikos mokyklą. Klausimas:
- Kuo skiriasi smuikas nuo rojalio?
- Rojalis ilgiau dega...

Grįžta vyras namo. Žmona lovoj su kitu.
Vyras atrakinėja duris.
- Kas čia darosi, kas čia per garsas? - klausia ,,kitas'
- Vyras grįžo namo.
- Tai ką dabar daryt?
- Na gi aktorius tu, sugalvok ką nors!
Užėjas vyras nesupranta kas darosi...
- Na tai va, kartoju: jeigu nesusimokėsite už telefoną ateisiu ir prišiksiu jums ant kilimo. Tai va. Viso gero!!!

Į miestą atvažiavo Stasys Povilaitis. Vienas iš meistrų reguliuoja šviesą jo pasirodymui, tada Stasys Povilaitis dainuoja:
-Šviesk, švieski man vėl.
Meistras užsuka šviesą, kad dar stipriau šviestų, o Povilaitis ir vėl dainuoja:
-Šviesk, švieski man vėl.
Meistras dar labiau atsuka šviesą. Šviestuvai jau tuoj sprogs, o Povilaitis ir vėl:
-Šviesk, švieski man vėl.
Jau sprogo šviestuvai. Tada Povilaitis dainuoja:
-Kam sudeginai tu, tu.

Sveiki gydytojau. Ar mano operacija buvo sekminga?
- Atleisk ,bičiuli, aš- šventas Petras.

Atneša Petriukas konservų dėžutę policininkui ir prašo:
-galite atidaryti šią konservų dėžutę? policininkas pabeldžia:
-atidarykite, policija...

Eina kunigas mišku, žiūri - šūdas: - O, šūdas! - O, bliamba, pasakiau šūdas! - Velnias, pasakiau bliamba! - Bl*t, pasakiau velnias! - Nu ir n***, vis tiek nenorėjau kunigu būti!

-Jonuk, kuo noretum buti uzauges?-klausia mokytoja
- statibininku
-o kodel?
-statyciau apvalius namus
-o kodel apvalius?
- kad kampe nestoveciau...

Keleivinio laivo kapitonas turėjo papugą. Laive dirbo fokusininkas, kuris linksmino keleivius. Papugai jo fokusai buvo taip atsibodę, kad ji per jo pasirodymus šaukdavo:
- Jis kortą paslėpė rankovėj!!!
- Triušis - po stalu!!!
- Kepurėje yra skylė!!!
Žodžiu, papuga ir fokusininkas vienas kitam didelės meilės nejautė.
Karta kilo audra, laivas paskendo, tik fokusininkas su papuga išsigelbėjo. Pluduriuoja abu vidury vandenyno ant kažkokio rasto ir tyli. Tyli valanda, dvi... Papuga neiškenčia:
- Gerai, gerai, pasiduodu... Greičiau sakyk, KUR LAIVĄ PADĖJAI ???

Prieina keleivis prie autobuso konduktorės ir pareiškia -Jei nepasakysite vairuotojui, kad sustotų prie artimiausio tualeto, tai netrukus parduosite dešimt kartų mažiau bilietų.

Mokytoja klausia Petriuko:
– Kas toliau, Mėnulis ar Afrika?
– Aišku, kad Afrika! Juk Mėnulį tai matome, o Afrikos ne.

Mažiau...Daugiau...