Anekdotai apie Petriuką


Į kambarį iš gatvės atskrieja kamuolys, moteris paėmusi kamuolį išeina į balkoną ir šaukia:
- Kieno kamuolys?
- O langas išdužo? - klausia Petriukas.
- Ne,- rėkia moteriškė
- Tada kamuolys mano...

Petras gryžo iš parduotuvės ir parnešė mamai degtukų. Mama bando uždegti vieną po kito ir niekas neužsidega. Mama sako:
- Petrai! Nei vienas tavo pirktas degtukas nedega!
- Nagali būti,- atsako Petras - išėjęs iš parduotuvės visus patikrinau, visi užsidegė...

Gryžo Petriukas iš mokyklos ir sako:
- Tetukai tu miegi?
Petriuko tėtis sako:
- Ne, o ko nori?
- Duok man 20 litų
Petriuko tėtis apsisuka ant kito šono:
- Ai... Tada miegu...

Draugaukime FacebookPetriukas pareina iš mokyklos ir mamai sako.
- Mama, ar aš galiu su tavimi nusimaudyti?
- Ne..
- Nu prašau
- Gerai, bet nežiūrėk į apačią, ten katinėliai,
- Gerai
Kitą dieną:
- Teti, ar aš galiu su tavimi nusimaudyti?
- Ne..
- Nu prašau
- Gerai, bet nežiūrėk į apačią, ten dešrelė
- Gerai
Kitą dieną močiutės prašo, ar gali nusimaudyti kartu?
- Gerai, bet nežiūrėk į apačia, ten žibintai
- Gerai
Naktį Petriukas užmigo ir išgirdo keistus garsus. Nueina į tėvų kambarį ir šaukia:
- Močiute, greičiau junk žibintus, katinas dešrelę valgo...

Mokytoja klausia:
- Vaikučiai, kas yra mumija? Petriukas atsako:
- Konservuota karaliene.

Pareina Petriukas iš mokyklos ir sako mamai:
- Aš tau suskaičiuosiu iki dešimt, gerai?
- Na, skaičiuok...
- 1 3 4 5 6 7 8 9 10..
- O kur dvejetas? - klausia mama.
- Pažymių knygutėje...

Ateina Petriukas pas tėti ir klausia:
- Kaip atsiranda vaikai?
Tėtis pagalvojęs atsako:
- Tėvai turi spjauti į stiklainį jį palaikyti 2 savaites ant palangės ir gims vaikas....
Nueina Petriukas pas Onute ir sako:
- Spjauk čia.
Onutė išspjovė. Petriukas taip pat. Vaikai padėjo stiklainį ant palangės pas Petriuką namuose. Žiūri Petriukas po savaitės, o ten gi tarakonas... Neša Petriukas jį tėčiui ir sako:
- Tėti užmušk jį...Man kaip tėvui ranka nekyla...

Ateina Petriukas į mokyklą ir sako mokytojai:
- Mokytoja, saulė turi kojas!
Mokytoja:
- Petriuk, juk tai neįmanoma.
- Įmanoma, vakar girdėjau kai tėvelis sakė: "Saulele, praskėsk kojas"..

Mokytoja vaikų klausia:
- Kas laiko save kvailais prašome atsistoti.
Po kurio laiko Pertriukas atsistoja ir mokytoja klausia:
- Petriuk,ko atsistojai?
- Na žinot,kai jūs pati viena stovit kažkaip gėda pasidarė...

Petriukas pasakoja savo suolo draugui:
- Vakar tėtis mane du kartus lupo.
- Už ką?
- Pirmą kartą, kad parodžiau jam pažymių knygelę. Antrą už tai, kad pasakiau, jog tai jo pažymių knygelė...

Ateina Petriukas pas Tėvą:
- Tėti,Kas yra transvestitas?
Tėvas:
- Klausk dėdės Sauliaus.
Petriukas nueina pas Dėdę:
- Tetą Sauliau, kas yra transvestitas?

Mokytojas:
- Koks veiksmažodžio laikas: aš tvarkausi; jis, ji tvarkosi?
Petriukas kelią ranką:
- Prieššventinis.

Biologijos pamoka. Petriukas labai nori kakoti. Jis steni, steni, steni. praso mokytojos:
- Mokytoja galiu išeit trumpam?
- Petriuk palauk jau greit skambutis.
- Nu bet mokytoja... Man labai reikia...
- Na sakiau,kad ne!
Petriukas neturėdamas kur dėtis prikakojo į saują... Mokytoja klausia ptriuko:
- Petriuk, ką tu ten turi?
-Drugelį
- Parodyk
- Nerodysiu
- Na parodyk...
- Na gerai. va išskrido. bet kiek daug prišiko....

Per pamoką klasei buvo paskirta užduotis: parašyti, kas yra gaidys.
Ramūnė rašo:
- Gaidys yra vyriškosios giminės višta. Jis saugo vištas.
Neišmanėlis Lukas rašo:
- Gaidys yra keistas paukštis, kuris nuolat sako "KAKARYKŪŪ", ir daugiau nieko neveikia.
Petriukas rašo:
- Gaidys yra žiaurus paukštis. Mat jis gąsdina vaikus ir kartais apkakoja vištas...

Mokytoja Petriuko klausia:
- Aš prausiuosi, tu prausiesi, jis, ji prausiasi. Koks tai laikas?
- Sekmadienio vakaras.

Mokytoja klausia:
- Petriuk, kodėl vėl vėluoji?
- Mane einant į mokyklą užpuolė!
- Kaip baisu! Ar kanors pavogė?
- Namų darbus...

- Mama, o kodėl mes stumiame mašiną į bedugnę?
- Tyliau, Petriuk, neprižadink tėčio...

Lietuvių pamoka. Mokytoja sako:
- Taigi, vaikai, pasakykite sakinį su žodžiais "tikriausiai" ir "nes". Na Onute?
- Tikriausiai eisime į parduotuvę, nes taikomos didelės nuolaidos.
- Gerai, Onute, dešimt. O tu Maryte?
- Tikriausiai eisime grybauti, nes vakar lijo.
- Gerai irgi dešimt. Na o tu Petriuk ?
- Močiutė paėmė laikraštį...
- Na ir ką???
- Tikriausiai eis kakot, nes skaityti nemoka..!

Mokytoja mokiniams rodo vyriško organo piešinį.
- Kas žino, kas tai yra?
- Tai - penis, - sako Jonukas.
- Teisingai. Kiekvienas vyras turi vieną tokį organą.
- Jūs suklydote, - sako Petriukas, - mano tėtis turi du tokius organus.
Mokytoja:
- Bet tai biologiškai neiįmanoma!!
- Visai įmanoma. Pats mačiau. Per vieną - mažą - jis šlapinasi, o su kitu - dideliu - mamai valo dantis.

- Petriuk, kodėl toks patenkintas?
- Mūsų butą vakar užliejo!
- Ir kas čia gero?
- Pažymių knygelė sumirko!

Mažiau...Daugiau...