Atbėga moteris pas daktarą ir sako:
- Man su atmintimi blogai.
Daktaras: - O kada tai prasidėjo? - Kas kada?