Anekdotai apie Petriuką


Sėdi bare liaudis (vyrai) linksminasi, vadinasi, bokalus kiloja, kaip įprasta po tokių veiksmų atsiranda šnekos, visi garsiai šneka, juokiasi, tik atsipeikėja - ogi vienas iš jų kompanijos - sėdi sau tykiai ramiai.
- Ei Petrai, kas gi tau atsitiko, ko liūdi čia atsisėdęs, kai kiti bujoja?!!!
- Ai.. Va naujieną sužinojau... Mano žmona serga... AIDS... Pajuokavau vyručiai.... Ei, o ko jūs čia visi taip pabalot?

Petriukas, per pamoką nupiešė musę ant suolo krašto. Mokytoja, prieina prie Petriuko suolo, ir pradeda daužyti musę su knyga. Pagaliau Petriukas neiškentęs taria:
- Mokytoja, čia gi ne tikra musė, - aš ja nupiešiau!
- Petriuk, neįtikėtina, atrodo kaip tikra..
- Čia tai niekis, - sako Petriukas, - kai aš namie ant sienos nupiešiau nuogą moterį, - Tėvas vos b**io nenusilaužė..

Atėjo į mokyklą Petriukas visai baltas. Mokytoja jo klausia:
- Kodėl tu toks baltas, gal sergi?
- Ne, tiesiog mama mane šiandien nuprausė...

Draugaukime Facebook- Petriuk, ką reiškia po kunigaikščio portretu parašyti skaičiai 1420-1499?
- Tai jo telefono numeris

Ateina į klasę Petriukas su ištinusia lūpa. Draugai teiraujasi, kas jam atsitiko.
- Plaukiojom su tėvu valtimi po ežerą, ir man ant lūpos nutūpė vapsva.
- Ir ji tau įkando? - susidomėjo draugai.
- Ne, nespėjo, - papurtė galvą Petriukas, - tėvas ją irklu užmušė.

- Išvardinkite man keturis naminius gyvūnus, - sako mokytoja.
- Šuo ir trys šuniukai, - žvaliai atsako Petriukas.

Mokytojas:
- Vaikai, atsistokite, kas save laikote kvailais!
Po kelių minučių atsistoja Petriukas.
Mokytojas:
- Petriuk, tai tu galvoji, kad esi kvailas?
- Ne... Bet nepatogu, kai jūs vienas stovite...

Mokytoja paklausia Petriuko:
- Kokia pirmoji abecelės raidė?
Petriukas atsako:
- g.
- Ne, Petriuk, stok į kampa.
Petriukas atsistojo, pamatė vorą ir šaukia:
- aaaaaa....
Mokytoja sako:
- Teisingai, Petriuk, šaunuolis.

Petriuko mama klausia:
- Vaikeli, ar tu per kūno kultūros pamoką persiauni kojines?
Atsako Petriukas:
- Taip ,mamyte.
- Tai tau įdėt kojines?
- Ne nereikia.

Grįžta Petriukas iš mokyklos. Tėtis klausia:
- Kiek gavai?
- 2,- atsako Petriukas.
- Kodėl tiek mažai?
- Krizė, tėveli, krizė.

Atbėga Petriukas pas mamą ir rėkia:
-Mama, tėvelis palėpėj pasikorė!
Mama greit nubėga. Pamčiusi,kad nieko nėra jau ruošiasi rėkt ant jo, o jis prabyla:
-Su balandžio pirmąją! Jis rusy kabo.

mazas petriukas su mama nuejo pavalgyti i restorana.
- Mama, ziurek tas vyras prie kito staliuko valgo sriuba su sakute! - rodo Petriukas.
- nerodyk pirstu, nemandagu,
- aukleja mama.
Ziurek, ziurek, jis geria is geliu vazos! - nerimsta berniukas.
Raminkis tu viena karta!
- Ei, jis valgo servetele!
- Sa, uzsiciaupk, nedaryk man gedos, nenaudeli, ir atiduok tam ponui akinius!

Petriukas klausia mamos :
-Mama mama , kiek turi pinigu ?
Mama atsako :
-Tiek kiek ir tavo pazymiu ..

Mokytoja klausia Petriuko:
– Kas toliau, Mėnulis ar Afrika?
– Aišku, kad Afrika! Juk Mėnulį tai matome, o Afrikos ne.

Kartą mama nupirko kažkokį keistą aparatėlį ir sako Petriukui:
-Jei meluosi,šis aparatėlis ims pypsėti.-Ir tuojau klausia:
-Kokį pažymį šiandien gavai?
-Dešimtuką!- atsako Petriukas.
Aparatelis pypt,pypt!
-Gerai jau,gerai...Ketvertą...
- Kai aš ėjau į mokyklą, tai mokiausi vien dešimtukais,-girasi mama.
Aparatėlis pypt,pypt!
-Na gerai, būdavo ir prastesniu pazymių...
pro duris ateina tėtis:
-O kai aš mokiausi mokykloje...
Aparatelis pypt,pypt!

Ateina mama ir petriukas i zoo soda.
-Mamyte,nupirk man drambli.
sako petriukas.
-Petriuk,o tu ar pagalvojai kuo mes ji sersime?
Mama petriukui priestarauja.
-Mama,ar tu akla?
Sako petriukas.
-Suneli,kas taip sako?
Mama ant petriuko pyksta.
-Jug aiskiai parasyta.
-Drambliu prasome neserti!

Perka Petriukas žaislinę mašiną ir paduoda pardavėjai monopolio pinigus. Pardavėja sako:
- Durniau, netikrus pinigus padavei!
Petriukas atsako:
- O tu, durne, nori pasakyti, kad mašina tai tikra?

Petriukas gryžta iš mokyklos ir sako mamai:
-Mamyte,aš tau suskaičiuosiu iki 10.sako gerai mama..
-Petriukas,1345678910.Mama sako:
-o kur dvejetas?
-Petriukas pažymių knygelėja...

- Mama, aš užlipau vienai poniai ant kojos,- sako Petriukas:
- Ir ką ji padarė ? - klausia mama.
- Nieko, davė man saldainį.
- O tu bent atsiprašei ?
- Ne, užmyniau ant kitos kojos.

Mokytoja liepė vaikams nupiešti lauke besiganančią karvę. Petriukas atnešė tuščią popieriaus lapą. Mokytoja ir klausia Petriuko:
- O kur žolė?
- Ją suėdė karvė.
- O kur tada pati karvė?
- O ką ji ten veiks, kur nėra žolės?

Mažiau...Daugiau...